AKTUALNOŚCI

27.12.2021

W związku z tym, że z dniem 5 listopada 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, konieczne jest zmodyfikowanie obowiązującej Państwa umowy. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną, ani podwyższone, ani obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów wspomnianej ustawy jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień. Zgodnie z nowelizacją, przyznano Państwu prawo do wyboru najdogodniejszej dla Państwa metody płatności za nasze usługi. Wprowadzone zmiany są zatem niewątpliwie korzystne dla osób, które mają trudności w dokonaniu płatności przelewem bankowym. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem Komunikat o zmianach.

19.12.2020

W związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem Komunikat o zmianach.

Copyright © 2024 L-NET. All rights reserved.